Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego. Absolwent studiów Executive Master of Business Administration (AESE Business School, EM Normandie, Krakowska Szkoła Biznesu UEK).
Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King's College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America – Columbus School of Law oraz École de droit français Université d'Orléans. Biegle włada językami: angielskim i francuskim.

Posiada doświadczenie zawodowe w branży paliwowo-energetycznej i administracji publicznej. W latach 2015-2016 wiceminister Skarbu Państwa odpowiedzialny za nadzór właścicielski i procesy legislacyjne oraz członek Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2011-2014 związany z Kompanią Węglową SA jako pełnomocnik zarządu ds.  rozwoju energetyki i dyrektor ds. korporacyjnych w spółce Węglokoks Energia sp. z o.o., a w okresie 2007-2008 wiceprezes TAURON Polska Energia SA ds. zarządzania grupą kapitałową.  

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jako prezes zarządu kieruje pracami zarządu, wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy oraz bezpośrednio nadzoruje obszary: zarządzania strategicznego, prawny, bezpieczeństwa i zgodności oraz audytu i kontroli.

Żonaty, dwoje dzieci.