Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami i projektami w sektorze energii, branży paliwowo-energetycznej oraz administracji publicznej. Od 2016 roku Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A., związany ze spółką również w okresie 2007–2008 jako wiceprezes zarządu ds. zarządzania grupą kapitałową.

Twórca koncepcji strategicznej Zielony Zwrot TAURONA, zgodnie z którą do 2030 roku planowane jest zwiększenie do ponad 65 procent udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy.

W latach 2015–2016 wiceminister skarbu państwa odpowiedzialny za nadzór właścicielski i procesy legislacyjne oraz członek Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2011–2014 pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki w Kompanii Węglowej S.A. oraz dyrektor ds. korporacyjnych w Węglokoks Energia Sp. z o.o.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykłada na Wydziale Zarządzania, a także na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył także studia Executive Master of Business Administration (AESE Business School, EM Normandie, Krakowska Szkoła Biznesu UEK) oraz programy: Summer Advanced Course in European Law University of London, King's College, Centre of European Law; International Business and Trade Summer School Catholic University of America – Columbus School of Law; oraz École de droit français Université d'Orléans.

Jako Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu TAURON Polska Energia S.A., wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy oraz bezpośrednio nadzoruje obszary działalności spółki: prawny, korporacyjny, strategii, komunikacji i marketingu, regulacji i spraw międzynarodowych, audytu i kontroli, zasobów ludzkich, bezpieczeństwa i zgodności, Pełnomocnika ds. Zgodności oraz Rzecznika Dialogu Społecznego.

Biegle włada językiem angielskim oraz francuskim. Posługuje się również językiem włoskim.