Stanisław Borkowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Executive MBA na Uniwersytecie Quebec w Montrealu oraz absolwent Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto absolwent Wydziału Medycyny na Uniwersytecie w Oslo.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze ubezpieczeniowym, zajmując w latach 2001-2015 stanowiska dyrektora departamentu ubezpieczeń zdrowotnych oraz członka zarządu w firmach ubezpieczeniowych, w tym m.in. w PZU S.A., Allianz Bank Polska S.A., Credit Agricole Ubezpieczenia. W latach 2015-2017 był partnerem w Mangograss Sp. z o.o. odpowiedzialnym za doradztwo i inwestycje. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Uzdrowiska Konstancin Zdrój S.A. i Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów S.A. w latach 2016-2017.

Obecnie od 2017 r. jest Prezesem Zarządu Colbird Sp. z o.o., a od 2020 r. pełni obowiązki dyrektora finansowego w Voico Inc. w Laval (Kanada).

Był członkiem rad nadzorczych spółek akcyjnych, gdzie pełnił funkcje przewodniczącego rady nadzorczej, jak również przewodniczącego komitetów audytu. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej a zarazem Przewodniczącym Komitetu Audytu UNUM Polska S.A., jak również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Izbie Handlowej Polsko-Kanadyjskiej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Pan Stanisław Borkowski spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.