Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 roku

Przyspieszamy rozwój odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2. Energię chcemy produkować przede wszystkim w farmach wiatrowych na lądzie i morzu, elektrowniach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wodnych i gazowych.

Przyspieszamy rozwój odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2. Energię chcemy produkować przede wszystkim w farmach wiatrowych na lądzie i morzu, elektrowniach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wodnych i gazowych.

Pobierz prezentację "Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r."

22 czerwca 2022 r. przyjęto Strategię Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.

Jako pierwsza firma energetyczna w kraju już w 2019 r. rozpoczęliśmy Zielony Zwrot – proces transformacji energetycznej Grupy. W odpowiedzi na obecne wyzwania wynikające z sytuacji na rynku i w sektorze elektroenergetycznym, zrobiliśmy kolejny krok - opracowaliśmy nową Strategię, w której założyliśmy skokowe zwiększenie mocy OZE z perspektywą osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

MISJA Grupy TAURON
Dbamy o Klienta, troszczymy się o planetę, wybieramy Zielony Zwrot TAURONA.
WIZJA Grupy TAURON
TAURON – firma pierwszego wyboru.

 

Cel Główny
Budowa wartości Grupy TAURON poprzez nowoczesne rozwiązania dla Klientów i klimatu przy utrzymaniu stabilności finansowej

Kluczowe cele strategiczne Grupy TAURON:

EBITDA 4,5 mld zł w 2025 r. i ponad 6,5 mld zł w 2030 r. Wzrost mocy OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r. Obniżenie emisyjności do poziomu 200 kg CO2/MWh w 2025 r. i poniżej 160 kg CO2/MWh w 2030 r. Nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej – 450 MWt do 2030 r. Utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta - Wskaźnik FTR> 90% w 2030 r.

Na początku lat trzydziestych planujemy uruchomić nasze pierwsze farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 1000 MW.

Plan działania

Obszar klient

Dynamicznie rozwijamy ofertę ekologicznych produktów i usług. Do 2030 r. chcemy w pełni zdigitalizować naszą obsługę klienta. Dywersyfikujemy portfel usług B2C, rozwijamy gałęzie multi-utility, m.in. usługi energetyczne, szybki Internet, oświetlenie, smart city czy elektromobilność.

Innowacje wspierające Zielony Zwrot

Zmiana napędzana jest innowacjami. Pracujemy nad technologiami, które pozwolą nam osiągnąć znaczącą pozycję w gospodarce wodorowej. Doskonalimy też rozwiązania, wspierające zarządzanie infrastrukturą OZE.

Lider niezawodności dystrybucji energii elektrycznej

Priorytetem jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii: w perspektywie 2030 r. Do 2030 r. chcemy, by wszyscy nasi klienci dysponowali inteligentnymi licznikami. Inwestycje w infrastrukturę sieciową stanowią niezbędny element zielonej transformacji energetyki, umożliwiając przyłączania nowych odbiorców oraz kolejnych źródeł OZE. Chcemy wykorzystać usługi elastyczności sieci do likwidacji ograniczeń sieciowych. Inwestycje umożliwią poprawę niezawodności sieci i jakości dostaw energii.

Nowoczesny sektor ciepłowniczy

W strukturach Grupy TAURON pozostaje obszar ciepłowniczy. Będziemy dążyli do istotnego obniżenia emisji CO2 ze źródeł ciepłowniczych, a w dalszej perspektywie planujemy zdekarbonizować ciepłownictwo w 100%. Pokładamy nadzieje, że będzie to możliwe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii modułowych reaktorów jądrowych. Chcemy zrealizować 450 MWt nowych przyłączeń. To równowartość przyłączenia do sieci 100 tys. mieszkań. W 2030 roku blisko 80% źródeł ciepła zasilanych gazem, a ciepło potrzebne do ogrzania mieszkań czy wody będzie produkowane m.in. w procesie wysokosprawnej kogeneracji, czyli równoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Efekty finansowe

Zakładamy, że realizacja naszych strategicznych planów pozwoli wygenerować EBITDA Grupy na poziomie 4,5 mld złotych w 2025 oraz ponad 6,5 mld złotych w 2030 roku. Cele te uda się osiągnąć poprzez pozyskiwanie niezbędnych środków na prowadzenie działalności i finansowanie inwestycji, w tym wykorzystanie partnerstw strategicznych i kapitałowych do realizacji projektów w różnych formułach oraz maksymalne wykorzystanie funduszy dedykowanych na transformację. To właśnie utrzymanie stabilności finansowej zapewni fundament dla budowy nowoczesnego miksu wytwórczego opartego o Odnawialne Źródła Energii.

Wytwarzanie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych

Inwestujemy w zero- i niskoemisyjne aktywa wytwórcze – offshore, energetykę wiatrową na lądzie i fotowoltaikę. Nakłady inwestycyjne na budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych, a także na modernizację elektrowni wodnych sięgną niemal 17 mld złotych, co stanowi 35 proc. wszystkich przewidywanych nakładów w perspektywie 2030 roku. Nasz miks dywersyfikować będziemy wysokosprawnymi kogeneracyjnymi jednostkami gazowymi, które zapewnią stabilną produkcję energii elektrycznej i ciepła, niezależnie od zmiennych warunków atmosferycznych. Konsekwentnie ograniczamy emisję gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Inwestycje w odnawialne źródła energii przy równoczesnej dekarbonizacji działalności poprzez wydzielenie bloków węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego spowoduje w perspektywie 2030 roku skokowe ograniczenie emisyjności CO2 o 78 proc. To najszybsze zakładane tempo redukcji emisji CO2 w polskiej energetyce. Jesteśmy gotowi na rozpoczęcie projektów budowy nowoczesnych jednostek jądrowych. W 2050 roku będziemy w pełni neutralni dla klimatu.