Raport bieżący nr 17/2010
05.07.2010 16:42
Informacja o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę blisko związaną
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 16/2010
02.07.2010 16:39
Otrzymanie zawiadomienia z KGHM Polska Miedź S.A. w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 15/2010
29.06.2010 12:51
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 14/2010
28.06.2010 16:06
Asymilacja akcji TAURON Polska Energia S.A. przez KDPW S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 13/2010
25.06.2010 15:33
Przydział Akcji Serii AA
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 12/2010
25.06.2010 13:03
Rejestracja akcji TAURON Polska Energia S.A. w KDPW S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 11/2010
24.06.2010 13:54
Wybór biegłego rewidenta
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 10/2010
24.06.2010 13:54
Asymilacja akcji przez KDPW oraz ustalenie dnia wymiany akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2010/K
22.06.2010 15:03
Korekta raportu bieżącego nr 9/2010 - ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej oraz ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 9/2010
22.06.2010 09:15
Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji Spółki, ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej oraz ostatecznej liczby akcji Spółki oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 8/2010
18.06.2010 10:33
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2010
16.06.2010 10:06
Rejestracja sądowa scalenia akcji Spółki oraz zmian w Statucie Spółki
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2010
14.06.2010 15:48
Rejestracja akcji TAURON Polska Energia S.A. w KDPW S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2010
14.06.2010 15:45
Rejestracja akcji TAURON Polska Energia S.A. w KDPW S.A. - uchwała zmieniająca Zarządu KDPW S.A. z dnia 11 czerwca 2010 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2010
11.06.2010 16:00
Rejestracja akcji TAURON Polska Energia S.A. w KDPW S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2010
11.06.2010 15:57
Rejestracja połączenia Emitenta z Energomix Servis Sp. z o.o. oraz Enion Zarządzanie Aktywami Sp. z o.o., rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Emitenta
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2010
11.06.2010 15:54
Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2010
10.06.2010 15:18
Przystąpienie do systemu ESPI
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie