Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekt: „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” 
Cel projektu:  Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących procesu projektowania, budowy i eksploatacji mikrosieci z wykorzystaniem własnej instalacji pilotażowej.
 Efekty projektu Efektem projektu będzie w pełni funkcjonalna instalacja pilotażowej mikrosieci, pozwalająca na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych. 
Docelowo mikrosieci przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia strat przesyłu energii, zwiększenia jej jakości, poprawy niezawodności i elastyczności systemu elektroenergetycznego.
Konsorcjum Projektowe:  Projekt realizowany jest przez TAURON Polska Energia S.A. w ramach konsorcjum z TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Ekoenergia sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
Wartość projektu: 3 539 201,61 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 868 879,73 zł