Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekt: „System optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych nakierunkowany na zwiększenie ich regulacyjności w celu zapewnienia bieżącej stabilności systemu elektroenergetycznego i długoterminowych warunków do dalszej integracji odnawialnych źródeł energii” 
Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie metodyki i sparametryzowanych narzędzi informatycznych, które pozwolą na optymalizację pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych przy jednoczesnym zwiększeniu dostępnej regulacyjności.
Efekty projektu: Produktem końcowym projektu będą procedury, metodyka i narzędzie informatyczne, pozwalające na wypracowanie dedykowanych rozwiązań rynkowych i portfelowych.
Konsorcjum projektowe: Projekt realizowany jest przez TAURON Polska Energia S.A. 
Wartość projektu: 4 155 962,41 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
2 374 886,40 zł