Rafał Soja

Prezes Zarządu

Tomasz Lender

Wiceprezes Zarządu 

Witold Olech

Wiceprezes Zarządu

Robert Szydło

Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

  • Piotr Gołębiowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Mariusz Andrzejewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Robert Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej.