Bogusław Rybacki

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także szereg studiów podyplomowych z zakresu:
- zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
- ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
- zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim,
- oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
- elektrowni jądrowych na Politechnice Poznańskiej.

Od lipca 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
W dniu 5 września 2022 r. Emitent powziął informację o złożeniu przez Pana Bogusława Rybackiego rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu w Enea Elektrownia Połaniec S.A. z upływem dnia 8 września 2022 r.

Od 1982 r. do 2020 r. był zatrudniony w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., gdzie zajmował szereg stanowisk menedżerskich, między innymi: Dyrektora Elektrociepłowni Czechnica, Dyrektora Handlu i Rozwoju, Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Handlowych.

W 2009 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu TermHydral sp. z o.o. – spółki zależnej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.