Potwierdzenie ratingów przez agencję ratingową Fitch

12.10.2022

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, że 12 października 2022 r. agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch") potwierdziła długoterminowe ratingi Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną.

Pełna lista ocen ratingowych obejmuje:
- długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „BBB-”; perspektywa stabilna,
- krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „F3”,
- krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie „A(pol)”; perspektywa stabilna,
- rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji o wartości 500 mln euro potwierdzony na poziomie „BBB-”,
- rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (Europejski Bank Inwestycyjny – „EBI”) potwierdzony na poziomie „BB”,
- rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln złotych (EBI) potwierdzony na poziomie „BB”,
- rating programu emisji obligacji hybrydowych oraz emisji obligacji hybrydowych w kwocie 400 mln zł (Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.) potwierdzony na poziomie „BB”, rating krajowy tego samego programu i obligacji potwierdzony na poziomie „BBB(pol)”.

Raport Fitch jest dostępny na stronie internetowej: www.fitchratings.com.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu
Krzysztof Surma - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów


Zobacz więcej raportów bieżących