Agnieszka Leszczyńska

Wiceprezes Zarządu

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa konkurencji na tej samej uczelni.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę w samorządzie terytorialnym, jak i stanowiska menadżerskie w dużych podmiotach, gdzie odpowiadała m.in. za handel międzynarodowy. Przez wiele lat świadczyła usługi prawne na rzecz międzynarodowych korporacji. Pełniła również funkcje członka zarządów spółek oraz członka organów nadzoru. 

Od 2019 roku na stanowisku wiceprezesa zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o.