Mariusz Purat

Prezes Zarządu

Magdalena Kulczyna

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Bukowiec

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Czajka

Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

  • Piotr Gołębiowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Zygmunt Niski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Paweł Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej.