Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Rafał Soja

Prezes Zarządu

Grzegorz Lot

Wiceprezes Zarządu 

Tomasz Lender

Wiceprezes Zarządu 

Witold Olech

Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

  • Kamil Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
    Mariusz Andrzejewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Surma - Członek Rady Nadzorczej