Strategia zrównoważonego rozwoju

W Grupie TAURON mamy świadomość tego, że konkretne działania i decyzje przez nas podejmowane mają wpływ na naszych klientów, akcjonariuszy, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko naturalne. Właśnie dlatego decyzje biznesowe chcemy podejmować, patrząc przez pryzmat naszej odpowiedzialności wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy. 
Ramy dla działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy wyznacza Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025.

Dokument powstał w oparciu o strategię biznesową, z uwzględnieniem opinii otoczenia, a także obecnych i przyszłych wyzwań stawianych przed sektorem energetycznym.


Schemat Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025
 • opiera się na 5 kierunkach
 • dwa z nich „Zorientowanie na klienta i jego potrzeby” oraz „Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klientów”, mają charakter wiodący
 • pozostałe trzy są kierunkami wspierającymi i obejmują: Bezpieczeństwo pracy, kulturę etyczną i zaangażowanie pracowników”, „Ochronę środowiska” oraz „Partnerstwo społeczno-biznesowe”
 • w ramach kierunków przyjęto 19 zobowiązań, każdemu z nich przypisano mierniki oraz inicjatywy

Strategia pozwala usystematyzować prowadzone działania w poszczególnych obszarach, a także precyzyjnie określić cele oraz - dzięki cyklicznemu monitoringowi - stopień ich realizacji.

Dla zachowania transparentności, sprawozdanie z realizacji zobowiązań strategii będzie każdorazowo publikowane w raporcie rocznym Grupy TAURON.

Zobowiązania Grupy TAURON określone w Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2017-2025

 • 3.1 Niezawodność i jakość dostaw i produktów do klienta

  I. Priorytetowo traktujemy zapewnienie bezpiecznych dostaw energii naszym klientom 
  II. Dążymy do innowacyjności 
   

  3.2 Zorientowanie na klienta i jego potrzeby

  III. Dbamy o wysokie standardy i stale podnosimy satysfakcję klientów 
  IV. Stale rozwijamy ofertę w odpowiedzi na potrzeby klientów 
  V. Przestrzegamy wysokich standardów etycznych w komunikacji
   
 • 4.1 Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczne i zaangażowanie pracowników

  VI. Promujemy zasady bezpieczeństwa pracy
  VII. Rozwijamy kulturę etyczną i zarządzanie
  VIII. Dbamy o równe szanse w miejscu pracy
  IX. Angażujemy pracowników w rozwój Grupy
  X. Edukujemy i rozwijamy pracowników 

  4.2 Ochrona środowiska

  XI. Inwestujemy w projekty na rzecz ochrony środowiska
  XII. Edukujemy otoczenie w zakresie ochrony środowiska
  XIII. Efektywnie gospodarujemy zasobami

  4.3 Partnerstwo społeczno-biznesowe

  XIV. Aktywnie realizujemy politykę dobrego sąsiedztwa 
  XV. Rozwijamy współpracę z ośrodkami akademickimi
  XVI. Usprawniamy mechanizmy współpracy z naszymi dostawcami
  XVII. Prowadzimy regularny dialog z otoczeniem
  XVIII. Cyklicznie raportujemy wyniki działań w obszarze pozafinansowym

Kontakt

Katarzyna Fraś
Koordynator Grupy TAURON ds. Zrównoważonego Rozwoju
telefon:
+48 32 774 27 54