TAURON stawia na studentów i absolwentów

14.03.2019
Każdy z nas wspomina okres nauki w szkole i na studiach jako niepowtarzalny i niezapomniany czas w życiu. Okres poświęcony odkrywaniu wiedzy, ciekawych miejsc oraz nawiązywania nowych znajomości. Jest to również czas odkrywania samego siebie, swoich talentów, mocnych i słabych stron. W tym ostatnim pomocna okazuje się nie tylko wiedza merytoryczna zdobywana i weryfikowana podczas egzaminów, ale również pierwsze doświadczenia na rynku pracy. 
Możliwości jest wiele: praktyki obowiązkowe, staże realizowane i finansowane ze środków pomocowych, programy praktyk i staży organizowane przez pracodawców. Harmonogram zajęć na uczelniach, nierzadko pozwala na podejmowanie aktywności zawodowej, w zależności od kierunku i liczby zajęć, praktyki można odbywać w trakcie semestru lub podczas wakacji. Nie zmienia to faktu, że nauka i związane z tym obowiązki są najważniejsze, dlatego elastyczny system pracy ma kluczowe znaczenie dla wielu studentów. 

Młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi korzyści płynących z udziału w praktykach i stażach. To nie tylko kolejny wpis do CV czy sposób zarobkowania, ale przede wszystkim zweryfikowanie, czy praca w danym zawodzie, zgodnym z kierunkiem studiów jest tym, czego poszukujemy w życiu, w czym czujemy się dobrze i swobodnie, i czy taka praca daje nam satysfakcję. Doświadczenie zdobyte podczas praktyk daje młodemu człowiekowi sporą przewagę podczas przyszłych rozmów kwalifikacyjnych, czy w pierwszych dniach pracy. Osoba, która zetknęła się ze środowiskiem biznesowym dużo szybciej wdraża się w obowiązki, lepiej współpracuje, skuteczniej adaptuje się do firmowych reguł i zasad. 

TAURON systematycznie buduje swoją pozycję i markę wśród studentów i absolwentów, dzięki czemu aktywizuje młodych ludzi i zachęca do współpracy w ramach programów praktyk i staży. Dzięki udziałowi w nich uczniowie, studenci i absolwenci mogą lepiej poznać naszą Grupę, specyfikę pracy w wybranym obszarze oraz zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Korzyści płyną jednak w dwie strony – nasze zespoły często mogą liczyć na wsparcie w zakresie administracyjnym, organizacyjnym, a czasem nawet merytorycznym w wybranych obszarach. Praktyki mogą być realizowane w różny sposób: asystowanie przy zadaniach realizowanych przez specjalistów i menedżerów, realizowanie zadań zbliżonych do wykonywanych przez pracowników, a nawet otrzymywanie samodzielnych projektów i zadań, niezbędnych do realizacji codziennych obowiązków w obszarze. Menedżerowie i zespoły mogą czerpać korzyści z pracy praktykanta, a dodatkowo na podstawie jego obserwacji w trakcie wykonywania codziennych obowiązków mogą określić i ocenić jego potencjał pod kątem prowadzonych przyszłych naborów do pracy. 

W 2018 roku z programów praktyk i staży w Grupie TAURON skorzystało 748 osób.  Praktyki i staże organizowane przez TAURON odpowiadają zarówno na bieżące potrzeby kadrowe, jak i uwzględniają długofalowe plany zatrudnienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania studentów i absolwentów w 2019 roku uruchomiona została kolejna edycja programu stażowego „Przyłącz się”. W ramach programu poszukujemy stażystów, którzy odbędą pięciomiesięczne staże w dziewięciu Spółkach Grupy, tj.  w TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Polska Energia, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Sprzedaż, TAURON Dystrybucja, TAURON Ekoenergia oraz w Kopalni Wapienia „Czatkowice”. Celem programu jest przygotowanie najzdolniejszych studentów krajowych uczelni wyższych do wejścia na rynek pracy. Grupę docelową stanowią studenci IV i V roku studiów oraz absolwenci. Chcemy umożliwić uczestnikom programu wszechstronny rozwój zawodowy w zakresie współczesnej energetyki. Ważne jest, aby nasi stażyści mieli możliwość poznania systemu organizacji spółki oraz uwarunkowań i reguł w nim obowiązujących. Ponadto stawiamy na kształtowanie właściwych postaw do wykonywanych zadań: dbanie o jakość i terminowość wykonywania zadań, prawidłową współpracę z innymi osobami i komórkami w Spółce, rozwój własnej inicjatywy, nabycie umiejętności współpracy w zespole. W 2018 roku w programie uczestniczyło 22 studentów i absolwentów. 

Dążymy do tego, aby najlepsi stażyści i praktykanci mieli możliwość kontunuowania pracy w Grupie TAURON. W 2018 roku 28% spośród wszystkich  osób odbywających staż i praktyki w TAURON Polska Energia, zaproponowano kontynuację współpracy, natomiast aż 40% stażystów uczestniczących w programie „Przyłącz się” otrzymało propozycję współpracy po zakończonym programie