PRO-gram poleceń pracowniczych w Grupie TAURON

16.05.2019
Jeśli jeszcze nie słyszałeś o najsilniejszym trendzie w zakresie poszukiwania i pozyskiwania pracowników, to koniecznie przeczytaj ten artykuł. Program poleceń pracowniczych, bo o nim mowa, to narzędzie wszechstronne,  które staje się coraz bardziej popularne i wykorzystywane przez wiele polskich jak i zagranicznych firm. Na czym to polega?

Nowe wyzwania i możliwości

Wiemy już, że programy poleceń pracowniczych są dużo skuteczniejsze od zwykłych ogłoszeń oraz są jednym ze współczesnych trendów i wyzwań  HR. Według raportu LinkedIn opublikowanego w 2017 roku „Global Recruiting Trends ” polecenia pracownicze stanowią najlepsze źródło rekrutacji pod względem jakościowym aż dla 48 procent pracodawców, którzy zdecydowali się na wdrożenie tego narzędzia. Jak dodaje raport Glassdoor, 70 procent kandydatur z polecenia kończy się zatrudnieniem. Udowodniono, że tego typu programy zmniejszają koszty zatrudnienia i pozwalają zaoszczędzić czas na onboardingu. Dzieje się tak, ponieważ polecani kandydaci to zwykle osoby „sprawdzone” i darzone zaufaniem przez polecających. Dodatkowo nowi pracownicy czują się lepiej w nowym miejscu pracy przez uprzednią mniejszą lub większą znajomość środowiska, a ich skłonność do rotacji pozostaje na niskim poziomie.

Rozwój i korzyści

Dzisiejsze relacje zawodowe przypominają sieć, w której każdy kogoś zna, a jeśli zna, to może też polecić. Zatem sieć kontaktów może stanowić dobrą metodę rekrutacji. Dzięki zaangażowaniu pracowników w proces poszukiwania i polecania kandydatów, każdy może zyskać. Pracodawca otrzymuje dostęp do sprawdzonych specjalistów o wysokich kwalifikacjach, pracownicy – szansę na dodatkowe benefity,  a kandydaci – rekomendacje  miejsca pracy od znajomych.  Wszystkie grupy można motywować do tego, aby stawały się „rekruterami” i dostarczały wartościowych  aplikacji.

Idea partnerstwa

Polecenia pracownicze to program przynoszący wiele korzyści od pozyskania odpowiednich kandydatów po nagrody dla pracowników. Wszystko to nie może jednak sprawnie funkcjonować bez partnerstwa. Polecenia pracownicze to pewna idee dzięki, której możemy budować własną markę, kreować swoje miejsce pracy,  ale  co najważniejsze - tworzyć jeden zgrany zespół.

Program Poleceń Pracowniczych w TAURONIE

Grupa TAURON także dołączy do grona firm korzystających z narzędzia, jakim jest polecenie pracownicze. W przypadku niektórych rekrutacji pracownicy Grupy  będą mieli okazję polecenia znajomego, który w ich przekonaniu jest odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. Jeśli polecony kandydat zostanie przyjęty oraz pozostanie w jednej ze spółek TAURONA, to pracownik polecający będzie mógł otrzymać nagrodę pieniężną.