Dobre samopoczucie w pracy zwraca się w wysokiej efektywności

22.08.2019
Coraz częściej podejście wellbeingowe w Polskich organizacjach staje się efektywnym sposobem zarządzania. Obecnie jednym z kluczowych działań, a jednocześnie wyzwaniem dla organizacji wydaje się wdrożenie samego wellbeingu tak, aby stały się integralną częścią firmy, a nie tylko pozornym działania. No dobrze, ale co dokładnie kryje się pod nazwą wellbeingu?
Wellbeing to nic innego jak, stan lub sytuacja, w której czujemy się komfortowo, osiągamy odpowiedni poziom zadowolenia. O zachowaniu dobrego samopoczucia możemy mówić, gdy realizujemy swoje cele, kontrolujemy stres, buduje odporność psychiczną, osiągamy satysfakcje ze swojego życia na płaszczyźnie zawodowej
i prywatnej. Do elementów wellbeingu zaliczamy również dbałość o swoje zdrowie, w tym aktywność fizyczną.

Jak firma może zagwarantować dobre samopoczucie pracownikom?

Zapewne ilu pracowników w organizacji zapytamy, tyle otrzymamy odpowiedzi, oczekiwań i wymagań.
Kultura wellbeingu wyróżnia jednak kilka uniwersalnych potrzeb, które najprawdopodobniej będą odpowiadać znacznej większości. Jest to pięć czynników warunkujących komfort pracy. Zaliczamy do nich: satysfakcję zawodową, relacje społeczne, dobrobyt ekonomiczny, poczucie więzi społecznej oraz rozwój i aktywność fizyczna. Według założeń wellbeingu, jeśli wszystkie z tych elementów zostaną spełnione, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracownik nie będzie myślał z przerażeniem o poniedziałku i tym, co go czeka 
w nadchodzącym tygodniu. Jego praca będzie mniej stresująca, a motywacja do działania i zaangażowanie wzrośnie.

W pracy spędzamy 8 godzin dziennie, czyli 1/3 naszego dnia, co stanowi całkiem spora część naszego życia. Dlatego pojęcie wellbeingu nie rozdziela sfery zawodowej od prywatnej. Obydwie płaszczyzny są od siebie zależne i wzajemnie na siebie wpływają. Warunki pracy sprawiają, że bardziej cieszymy się życiem, odpowiednie życie powoduje, że lepiej sprawdzamy się w pracy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badań Opinii Społecznej („Zadowolenie z życia", nr 5/2018) wykazują, że większość z nas wskazuję jako źródło satysfakcji i zadowolenia z życia: relacje towarzyskie i rodzinne (83 procent), zadowolenie z miejsca, w którym się mieszka (81 procent), zadowolenie ze stanu swojego zdrowia (61 procent) oraz przebieg pracy zawodowej (52 procent).

Co może zyskać organizacja wykorzystując wellbeing?

Obecnie większość pracodawców stara się zapewnić odpowiedni poziom zadowolenia swoim pracownikom 
w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej, co zdecydowanie przynosi korzyści dla całej organizacji. Uwzględnienie tych wszystkich czynników przez pracodawcę zapewnia większe zaangażowanie i efektywność ze strony pracownika. Deloitte w swoim raporcie z 2017 na temat Trendów HR wskazuję, że 43 procent organizacji wprowadzających politykę wellbeingu wierzy, że wzmacnia ona ich misję i wizję. 60 procent z nich twierdzi, że praktyki wellbeingu podnoszą retencje pracowników, a 61 procent ocenia wzrost produktywności, przekładających się bezpośrednio wyniki biznesowe. Badania wykazują również, że wprowadzenie wellbingu do organizacji w zakresie promocji zdrowia, zmniejsza absencje w wyniku chorób oraz podnosi produktywność. Zapewnienie pewnego komfortu pracy wpływa również na polepszenie wizerunku organizacji na zewnątrz. Ważne jednak by wprowadzony wellbeing nie był tylko pozornym działaniem ze strony organizacji, a pewną realizowaną polityką, która wpisuję się w wartości oraz misję i wizję firmy.

Wellbeing w organizacjach nie jest przejściową modą ani niczym nowym. Obecnie zaczyna się go traktować jako pewne zobowiązanie i standard wobec pracowników. Firmy, które chcą uchodzić za nowoczesne i wiodące na rynku muszą sprostać temu wyzwaniu. Osiągnięcie właściwego poziomu zadowolenia oznacza dla organizacji wzrost motywacji i zaangażowania pracowników oraz sprawia, że chcą oni przyjść do pracy, 
w której czerpią satysfakcję, co w rezultacie zwraca się w wysokiej efektywności.