Czy umiesz dawać feedback?

17.07.2019

W pracy często zdarza się, że chcemy docenić czyjąś pomoc, kreatywność, zaangażowanie lub zwrócić uwagę na zły sposób wykonywania zadań. Narzędziem, które możemy wykorzystać w takiej sytuacji, jest informacja zwrotna - popularnie zwana feedbackiem. Taki komunikat to przede wszystkim dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat wykonywanej przez kogoś pracy, w taki sposób, aby miało to wpływ na zwiększenie kompetencji oraz doświadczenia. Dobrze użyty oraz zrozumiany feedback to narzędzie, które jest kluczem
do komunikacji i rozwoju na każdym etapie życia zawodowego.

Budujmy kulturę informacji

Nauka kultury informacji zwrotnej to jeden z głównych tematów w wielu organizacjach. Statystyki przytoczone w publikacji „Thanks for the feedback” autorstwa D. Stone i S. Heen wykazują, że jednym z dzisiejszych wyzwań dla obszaru HR, stanowi wprowadzenie efektywnego feedbacku w organizacji. 63% ankietowanych wskazuje, że sytuacja ta wynika z niechęci menadżerów do przeprowadzania z pracownikami trudnych rozmów dotyczących opinii na temat ich pracy. Badania przeprowadzone przez firmę Zenger Folkman opublikowane w Harvard Business Review pokazały, że aż 73% ankietowanych uważa, że informację zwrotna od przełożonego odbierana jest jako wsparcie i zwiększa zaangażowanie pracownika.
Natomiast aż 92% respondentów uważa, że umiejętnie przekazana opinia znacząco wpływa na poprawę jakości pracy.

Informacja zwrotna, to nie ocena !

Każdy z nas potrzebuje informacji zwrotnej na swój temat, nawet jeśli twierdzimy inaczej. Chcemy wiedzieć, jak jesteśmy odbierani przez innych, w jaki sposób postrzegana jest nasza praca. Brak informacji zwrotnej może skutkować poczuciem niepewności, frustracji, demotywacji. Dobrze udzielony feedback, daje szansę
na obustronną satysfakcję. Stanowi istotny fundament do budowania zaangażowania, partnerstwa
oraz rozwoju pracownika i menedżera. Ważnie jest to, aby przy udzielaniu feedbacku skupić się na wykonanych działaniach, a nie na ocenie samej osoby. Zastosowanie informacji zwrotnej stanowi zwieńczenie wykonanej pracy, pracownik musi wiedzieć, czy to, czego dokonał, spełniło oczekiwania zespołu lub przełożonego. Warto także samemu zadbać o to, żeby feedback, do nas wrócił. Prośba o informację zwrotną jest świadomym działaniem na rzecz własnego rozwoju.

Dobry feedback niezależnie od stanowiska

Poprawnie sformułowana informacja zwrotna dostarcza wskazówek, na co powinno się zwrócić uwagę podczas wykonywania zadania, ale też podkreśla wartość wykonanej pracy. Dlatego feedback można podzielić na pozytywny i negatywny. W procesie motywacji pracownika lub zespołu ważne jest nie tylko jego stosowanie, ale również jego jakość. Sprawnie udzielona informacja zwrotna, przynosi korzyści całej organizacji. Umiejętność budowania dobrej jakościowo informacji zwrotnej, niezależnie od naszego stażu pracy, stanowiska czy doświadczenia jest przydatna. Pracownicy dzięki temu, mogą zauważyć swoje mocne strony, jak i kompetencje, nad którymi powinni jeszcze popracować. Przełożeni stosujący feedback, mogą lepiej zarządzać swoim zespołem i zachęcić jego członków do rozwoju. Informacja zwrotna udzielona
w zespole między pracownikami potrafi polepszyć komunikacje, wzmocnić partnerstwo i pozbyć się zachowań, które przeszkadzają w codziennych obowiązkach.

Czy warto uczyć się feedbacku?

Dobre przekazanie feedbacku to sztuka, której nauka i praktyka może rozwijać nasze umiejętności.
Tak naprawdę z informacją zwrotną mamy do czynienia niemal na każdym etapie życia, nie tylko tym zawodowym. Ważne, żeby pamiętać, że feedback działa w dwie strony, zdecydowanie łatwiej go udzielać niż przyjmować – ten pozytywny podbuduje nas i wzmocni nasze wartości. Ten korygujący może przynieść jakąś nową perspektywę i dać nam motywacje do dalszej pracy nad sobą. Żeby jeszcze skuteczniej wdrożyć feedback do kultury organizacyjnej, warto zastanowić się nad aplikacją webową albo mobilną, która będzie wsparciem dla menadżerów i pracowników w udzielaniu informacji zwrotnej. Tego typu rozwiązania mogą stanowić ciekawą alternatywę do systemów opartych na ocenie pracownika.