Wydanie pierwszego Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2012

10.09.2013
Wydanie pierwszego Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2012, który szeroko opisuje przyjęte kierunki strategiczne, a także definiuje zobowiązania, jakie poszczególne spółki przynależące do Grupy przyjęły na siebie w celu spełnienia, ustanowionych na poziomie centralnym, wyzwań. Raport został bardzo dobrze przyjęty w środowisku, szczególnie przez internautów, którzy w ramach konkursu Raporty społeczne 2013 przyznali mu swoje wyróżnienie.