Sale dydaktyczne ufundowane przez TAURON

21.06.2017
Już 34 szkoły podstawowe cieszą się salami dydaktycznymi do nauki przyrody, ufundowanymi przez TAURON.  
Byczek TAURONEK wykonany z materiałów nadających się do recyklingu przyniósł szczęście kolejnym pięciu szkołom podstawowym, wyłonionym w VII edycji akcji „Sala Przyrody TAURON". 

W każdej szkole, w trakcie wakacji, powstanie w pełni wyposażona i odnowiona sala do nauki przyrody o wartości 40 000 zł każda

Dzięki kompleksowo wyposażonym salom do przyrody dzieci mogą uczyć się wielu rzeczy w zupełnie nowy sposób!  Nagrody trafiły do Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie, Szkoły Podstawowej nr 9 w Mysłowicach, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu oraz Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach. Brawa!

Sale przyrody TAURONA to nieodpłatny program edukacyjny dla szkół podstawowych. Adresujemy go przede wszystkim do dzieci, ale również do nauczycieli, na których spoczywa trud przekazania wiedzy najmłodszym. Zależy nam, by dzieci z zainteresowaniem odkrywały świat, który je otacza, a nauczyciele mieli dostęp do sprawdzonych materiałów i pomocy dydaktycznych, dzięki którym mogą prowadzić nowoczesne zajęcia, uczyć i inspirować. 

Sale do przyrody to również odpowiedź na potrzeby szkół

Start programu poprzedziliśmy badaniami na temat stanu wyposażenia pracowni do przyrody w Polsce. Doszliśmy do wniosku, że konieczna jest  poprawa infrastruktury szkolnych pracowni, tak aby zapewniały bezpieczeństwo i wygodę oraz były w stanie sprostać wyzwaniom jakie stoją przed edukacją XXI wieku.

Niezbędne jest doposażenie szkół w sprzęt i materiały, w ilości zapewniającej dostęp do nich każdemu uczniowi oraz współpracę w zespole.

Uważamy, że dopiero właściwe wyposażenie umożliwi zmianę sposobu uczenia, realizację celów ogólnych i treści kształcenia obowiązującej aktualnie podstawy programowej. Dzięki zmianom, uczniowie i nauczyciele zyskają odpowiednie warunki pracy, która na co dzień wymagać będzie ich zaangażowania w praktyczne działania np. prowadzenia obserwacji czy dokonywania pomiarów. 

Pierwsze edycje Konkursu były skierowane do szkół podstawowych z obszaru działania TAURON Ekoenergia. Od roku szkolnego 2017/2018 zapraszamy do Konkursu szkoły z obszaru działania całej Grupy TAURON!

Zobacz zdjęcia

Sala Przyrody TAURON Ekoenergia