Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

TAURON na rzecz bioróżnorodności

29.05.2018
Przedstawiciele biznesu, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych spotkali się w Warszawie 18 maja br. podczas I Forum Biznesu na Rzecz Bioróżnorodności. 
Kwestie zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej to nie tylko wyzwania dla biznesu, ale również przestrzeń dla nowych, innowacyjnych rozwiązań, które będą symbiotycznie godzić potrzeby przedsiębiorstw, środowiska i społeczeństwa. Z tego względu w organizowanym po raz pierwszy spotkaniu, wzięli udział przedstawiciele zarówno nauki, jak i organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i świata biznesu.   

W trakcie trwania Forum, dyskutowano na temat konieczności aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, prezentowano również różne formy wsparcia bioróżnorodności, w tym także realizowaną przez spółkę TAURON Dystrybucja akcję Bocian Nasz.  

Efektem kilkugodzinnych obrad było wydanie Raportu Dobrych Praktyk „Biznes na rzecz Różnorodności”.