2019
 • Coraz częściej podejście wellbeingowe w Polskich organizacjach staje się efektywnym sposobem zarządzania. Obecnie jednym z kluczowych działań, a jednocześnie wyzwaniem dla organizacji wydaje się wdrożenie samego wellbeingu tak, aby stały się integralną częścią firmy, a nie tylko pozornym działania. No dobrze, ale co dokładnie kryje się pod nazwą wellbeingu?
 • W pracy często zdarza się, że chcemy docenić czyjąś pomoc, kreatywność, zaangażowanie lub zwrócić uwagę na zły sposób wykonywania zadań. Narzędziem, które możemy wykorzystać w takiej sytuacji, jest informacja zwrotna - popularnie zwana feedbackiem. Taki komunikat to przede wszystkim dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat wykonywanej przez kogoś pracy, w taki sposób, aby miało to wpływ na zwiększenie kompetencji oraz doświadczenia. Dobrze użyty oraz zrozumiany feedback to narzędzie, które jest kluczem
  do komunikacji i rozwoju na każdym etapie życia zawodowego.

 • Każdy model edukacji musi być dostosowany do warunków w poszczególnych krajach i odpowiadać na potrzeby danej gospodarki. Także polscy przedsiębiorcy, stający przed wyzwaniami społecznymi i demograficznymi szukają najlepszych rozwiązań dla pozyskiwania młodych i zmotywowanych talentów. Małe zainteresowanie kształceniem zawodowym i preferencje rodziców i młodzieży, dążących do uzyskania wykształcenia wyższego powodują, że pomiędzy przedsiębiorcami zwiększa się rywalizacja o pozyskanie młodych specjalistów. Te wyzwania stawiają przed przedsiębiorcami nowe zadania związane z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań i ciągłego uatrakcyjniania swojej oferty w zakresie form kształcenia zawodowego.
 • Jeśli jeszcze nie słyszałeś o najsilniejszym trendzie w zakresie poszukiwania i pozyskiwania pracowników, to koniecznie przeczytaj ten artykuł. Program poleceń pracowniczych, bo o nim mowa, to narzędzie wszechstronne,  które staje się coraz bardziej popularne i wykorzystywane przez wiele polskich jak i zagranicznych firm. Na czym to polega?
 • Na temat tego, czym jest szczęście powstało wiele traktatów filozoficznych i prac psychologicznych, ale badaniem szczęścia zajmuje się także wiele innych dziedzin nauki. Słowem, szczęście jest kategorią, która od zarania dziejów stanowi przedmiot ludzkiej refleksji.
 • Grywalizacja coraz chętniej stosowana jest w szkoleniach sprzedażowych. Wykorzystanie gier gwarantuje zaangażowanie uczestników, pozytywne emocje i ducha rywalizacji. Nic dziwnego, że firmy coraz chętniej korzystają z gier, aby zaangażować swoich pracowników w realizację celów biznesowych.
 • Każdy z nas wspomina okres nauki w szkole i na studiach jako niepowtarzalny i niezapomniany czas w życiu. Okres poświęcony odkrywaniu wiedzy, ciekawych miejsc oraz nawiązywania nowych znajomości. Jest to również czas odkrywania samego siebie, swoich talentów, mocnych i słabych stron. W tym ostatnim pomocna okazuje się nie tylko wiedza merytoryczna zdobywana i weryfikowana podczas egzaminów, ale również pierwsze doświadczenia na rynku pracy. 
 • Kiedy rekruter jest gotowy do rozmowy rekrutacyjnej i jakie rekomendacje może mieć dla biznesu?
 • Bogactwo, jakie niosą ze sobą zapachy i sfera, która podlega oglądowi za pomocą zmysłu węchu są niezmierzone. Po pierwsze ze względu na swoją ulotność, po drugie na ciągłe stawanie się w toku percepcji i interpretacji. Z wszystkich pięciu zmysłów, którymi dysponuje człowiek, w pierwszych skojarzeniach jedynie zmysł wzroku i dotyku umożliwiają najlepiej, mimo swojej ograniczoności, ogląd przestrzeni i wszelkich zjawisk, jakie w niej zachodzą.
 • Trzy dekady od transformacji systemowej w Polsce wyraźnie widać, że wyniesienie współczynnika skolaryzacji, które miało gwarantować stabilną pozycję w klasie średniej nie zdało egzaminu. Liczba magistrów kompletnie rozjechała się z rynkiem pracy. Wiara, że wyższe wykształcenie zapewni sukces zawodowy z biegiem lat malała, jednak klątwę wizerunkową wciąż trudno zdjąć z edukacji zawodowej.
2018
 • Z reguły ceni się konkretną wiedzę i umiejętności, np. techniczne (kompetencje „twarde”), ale to brak kompetencji „miękkich” powoduje konflikty i niską efektywność pracy. 
   
 • Kim chcesz być w przyszłości? Na to pytanie w prosty sposób odpowiadają dzieci, które marzą o byciu strażakiem, kosmonautą, lekarzem, czy gwiazdą filmową. Obserwujemy rzeczywistość od dzieciństwa, role społeczne i role zawodowe. Jednak w miarę rozwoju życia sytuacja coraz bardziej się zmienia i weryfikuje nasze plany.
 • KLASY PATRONACKIE

  29.11.2018

  O kształceniu zawodowym mówi się w Polsce ostatnio coraz częściej, zwłaszcza w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nami rozwijająca się gospodarka i potrzeby rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników dotyka coraz więcej branż.
 • Analizy przyszłych trendów na rynku pracy obejmują prognozy demograficzne, które jasno wskazują na mniejszą liczbę dostępnych pracowników, a szczególnie wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami w aspekcie zapobiegania ryzyku powstania luki kompetencyjnej i pokoleniowej, rozumianych jako brak istotnych z punktu widzenia organizacji kompetencji, nigdy wcześniej nie miało aż tak istotnego znaczenia jak obecnie.
 • Gdzie klient szuka informacji, jak przyłączyć się do sieci? Co czuje klient, który dostaje od nas informację, że ma dużą niedopłatę? Które momenty w naszej obsłudze  najbardziej denerwują klientów? To tylko niektóre z pytań, jakie zadaliśmy sobie  rysując mapę podroży klienta z marką TAURON. 
 • ,,Doskonaląc siebie inspirujesz innych ludzi. Inni widząc Twoje postępy mają namacalny dowód na to, że osobisty rozwój daje efekty”. 
  Michał Pasterski
 • Ciągła ewolucja i rozwój Internetu oraz powszechna digitalizacja wszystkich aspektów naszego życia, połączona z nowymi możliwościami w zakresie komunikacji, przetwarzania i odbioru danych przyczyniła się do powstania nowej idei Internet of Things (IoT).
 • Temat niechlubnych rekordów niskiej emisji na stałe wpisał się w kalendarz medialnych doniesień oraz szkolnych i przedszkolnych konkursów z zakresu ochrony środowiska. Walka z niską emisją to wieloetapowy proces wymagający kompleksowych rozwiązań i spójnej współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami.
 • W trosce o zdrowie

  18.09.2018

  Wellness korporacyjny jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie i sposób w jaki pracujemy. Aktywne promowanie zdrowia, to nie tylko moda, to wymóg naszych czasów. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi swojej roli w profilaktyce chorób i kształtowaniu zdrowych nawyków wśród swoich pracowników. A korzyść jest tu obopólna – pracownik bardziej identyfikuje się z pracodawcą, który o niego dba, a firma inwestując w zdrowie pracowników, sprawia że są oni bardziej zaangażowani, co przekłada się na wyniki finansowe.
 • Do 2050 roku ilość surowców naturalnych konsumowanych na świecie wzrośnie trzykrotnie, do ponad 140 mld ton. To uświadamia, jak bardzo istotna jest w perspektywie globalnej gospodarka o obiegu zamkniętym. Ma to przecież gigantyczny wpływ także na gospodarkę polską, która w znacznej mierze opiera się na surowcach naturalnych i produkcji przemysłowej.
więcej
 • 10
 • 20
 • 30
 • Aktualności na stronie
 • 1
 • 2