Walne Zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 8 maja 2019 r. – wideo
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. - wideo
Więcej